Ліцей Київського міжнародного університету
Ліцей Київського міжнародного університету
Центр консультацій
+380 44 594-03-02
03179, м. Київ, вул. Львівська, 49
  • UA

Нормативна база

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

Закон України «Про охорону дитинства»

Лист МОН «Про застосування державної мови в освітньому процесі» № 1/9-581 від 17.09.19 року

Лист МОН «Щодо окремих питань здійснення освітньої діяльності» № 1/9-268 від 22.05.20 року

Лист МОН  «Щодо нагальних питань впровадження Закону України Про повну загальну середню освіту» № 1/9-201 від 08.04.20 року

Лист МОН «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» № 1/11-5966 від 01 липня 2019 року

Лист ІМЗО "Щодо впровадження Українського правопису в редакції 2019 року" від 20.08.2019 №22.1/10-2858

Лист МОН "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству" від 18.05.2018 № 1/11-5480

Лист МОН "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році" від 16.08.2019 № 1/9-523

Лист МОН "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році" від 10.06.2019 № 1/9-365

Лист МОН "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н.р." від 18.07.2019 № 1/9-462

Лист МОН "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України" від 24.07.2019 № 1/9-477

Лист МОН "Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р." від 26.06.2019 № 1/9-409

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

Лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385 "Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами" (додаток 1) поведінки у надзвичайній ситуації (додаток 2)

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).

Навчальні програми для 10-11 класів

Навчальні програми для 5-9 класів

Наказ ДОН "Про посилення протипожежного захисту закладів освіти міста Києва в осінньо-зимовий період 2019-2020 років" №160 від 23.07.2019

Наказ Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017р. №369"Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах" Лист МОН України № 1/9-485 06.08.2018

Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями

Наказ МОН України від 07.12.2018р. №1369"Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. № 8/32979)

Наказ МОН "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу"від 16.05.2019 № 659

Наказ МОН "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів" від 14.12.2012 № 1423

Наказ МОН "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти" від 26.12.2017 № 1669

Наказ МОН "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" від 16.04.2018 № 367

Наказ МОН "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу" від 14 .07.2015 № 762

Наказ МОН "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України" від 15.08.2016 № 974

Наказ МОН "Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності" від 31.02.2019 № 97

Наказ МОН "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році" від 06.08.2019 № 1077

Наказ МОН № 240 від 23 червня 2000"Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів", відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи

Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи

Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року"Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах" https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#Text

Наказ МОН № 712 від 23 травня 2019 року "Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2019/2020 навчальному році"

Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року"Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року"Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 03.01.2019 № 7 "Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти"

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 06.03.2019 № 322 "Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти" у січні 2019 р. – грудні 2023 р.

Наказ МОН від 07 вересня 2000 № 439"Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров'я загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"(11 класи)

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423"Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 18.10.2019 № 1313 "Деякі питання організації та проведення супервізії"

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"(5-10 класи)

Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98.

Наказ МОН від 27.03.2019 № 399 "Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України "Про освіту" в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки" (пункт 5)

Наказ МОН України від 17.03. 2015р. № 306 "Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 "Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності"

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу" № 659 від 16.05.19 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 р. за N 612/33583)

Наказ РУОМС "Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти Святошинського району у 2020 році" № 07 від 10.01.2020

Наказ РУОМС "Про посилення протипожежного захисту закладів освіти Святошинського району в осінньо-зимовий період 2019-2020 років" № 40-Г від 08.08.2019

Наказ РУОМС від 06.11.2019 № 256 "Про проведення I-II етапів ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2019/2020 навчальному році" 3256 ВІД 06.11.2019

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 615/27060

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р"Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Презентація Ліцею КиМУ
Останні новини
Читати всі новини
Анонси подій
Всі події
2606/2019
13:00