Ліцей Київського міжнародного університету
Ліцей Київського міжнародного університету
Центр консультацій
+380 44 594-03-02
03179, м. Київ, вул. Львівська, 49
 • UA

Вступ до Ліцею

Правила прийому розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту Ліцею (2019 рік)

І. Загальні положення.
1.1. Ліцей Київського міжнародного університету оголошує прийом учнів до 5-11 класів.
1.2. Прийом дітей ( учнів) до Ліцею відбувається за результатами співбесіди та результатами проходження вступних тестувань із української мови та англійської мови.
1.3. До Ліцею приймаються учні незалежно від місця проживання.
1.4. Прийом учнів здійснюється на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора закладу загальної середньої освіти, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразка.
1.5. Навчання в Ліцеї платне. Вартість навчання встановлюється наказом директора.
1.6. Вступні тестові завдання виконуються на безоплатній основі.
1.7. Організацію прийому здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Ліцею.
ІІ. Вступні випробування.
2.1. Зміст вступних тестових завдань відповідає програмам закладів загальної середньої освіти.
2.2. Вступне тестування проводиться: червень-серпень 2021 року.
2.3.

Вступне тестування проводиться у формі тестових завдань з української мови, англійської мови.

Звільняються від виконання вступних тестових завдань:

 • учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань;
 • призери й учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;
 • учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року з відповідної дисципліни;
 • учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учні тих навчальних закладів, з якими діють договори про співпрацю.
ІІІ. Зарахування до Ліцею.
3.1. Учні, які успішно виконали вступні тестові завдання, зараховуються до закладу загальної середньої освіти наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

 • особисту заяву (від батьків, або осіб, які їх заміняють);
 • особову справу;
 • копію свідоцтва про народження;
 • копію ідентифікаційного коду (за наявності);
 • копію ID-карти (за наявності);
 • оригінал свідоцтва про базову загальну середню освіту (для вступу до 10-11 класів);
 • копії дипломів, грамот;
 • медичну картку встановленого зразка;
 • 4 фотографії 3 х 4.
Ліцей Київського міжнародного університету 03179, м.Київ, вул. Львівська, 49
Як доїхати?
Телефони
+380 44 594 03 02, +380 44 594 03 04
Email
licey@kymu.edu.ua

 1. Тестування проводиться комісією, затвердженою наказом по ліцею та у відповідності до Правил прийому учнів до Ліцею КиМУ.
 2. Тестування проводиться за схваленими педагогічною радою та затвердженими директором Ліцею КиМУ тестовими завданнями.
 3. Тестові завдання складаються на базі програми з англійської мови.
 4. Обсяг і тривалість виконання вступного тестування визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
 5. Тестове завдання перевіряється відразу ж після його виконання.
 6. Результати тестування доводяться до відома батьків та учнів одразу після закінчення тестування.
 7. У разі незадовільного результату вступного тестування учень може пройти повторне тестування (виконати інший варіант вступного тесту), але тільки з дозволу адміністрації Ліцею КиМУ.

 1. Тестування проводиться комісією, затвердженою наказом по ліцею та у відповідності до Правил прийому учнів до Ліцею КиМУ.
 2. Тестування проводиться за схваленими педагогічною радою та затвердженими директором Ліцею КиМУ тестовими завданнями.
 3. Тестові завдання складаються на базі програми з української мови.
 4. Обсяг і тривалість виконання вступного тестування визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
 5. Тестове завдання перевіряється відразу ж після його виконання.
 6. Результати тестування доводяться до відома батьків та учнів одразу після закінчення тестування.
 7. У разі незадовільного результату вступного тестування учень може пройти повторне тестування (виконати інший варіант вступного тесту), але тільки з дозволу адміністрації Ліцею КиМУ.
Презентація Ліцею КиМУ
Останні новини
Читати всі новини
Анонси подій
Всі події
2606/2019
13:00